INSTRUIRE
АССА DipIFR (rus.)/ instruirea la distanță - Oferta pentru luna iunie 2016 - REDUCERI 15%
Data desfăşurării: 03.06.2016 - 30.06.2016
Tipul instruirii: Distanta
Limba: rus

Particularităţile calculării indemnizaţiilor pentru concediul anual de odihnă, calcularea concediului medical şi a cheltuielilor de deplasare.
Data desfăşurării: 29.06.2016 - 30.06.2016
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rus

Calculaţia costurilor conform noilor reglementări contabile și politica entității privind prețurile de vânzare
Data desfăşurării: 06.07.2016 - 08.07.2016
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: rus

Toate cursurile
DISCUȚII
24.06.2016 - Primul proiect al legii CONTABILITĂȚII, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU)

24.06.2016 - Primul proiect al legii privind AUDITUL, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind auditul (2006/43/EU)

20.06.2016 - Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din 08.02.2008

08.02.2016 - Ministerul Finanţelor prezintă proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor Ministrului Finanţelor nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”

29.01.2016 - Politici fiscale: ACAP informeaza:Ministerul Finanţelor remite spre examinare setul de materiale ce vizează modificarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii-fiscale pentru anul 2016

Toate discuţiile
EVENIMENTE
25.06.2016 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR ACAP RM din 25 IUNIE 2016

16.06.2016 - COMUNICAT INFORMATIV: 14-16 iunie 2016, Chișinău, ACAP RM a organizat curs de instruire profesională în colaborare cu experți internaționali ai Fundației PUM senior Experts din Olanda.

17.06.2016 - COMUNICAT DE PRESĂ: 17 iunie 2016, Chisinau, ACAP RM aniverseaza 20 de ani de activitate în domeniul dezvoltarii profesiei contabile şi de audit

26.05.2016 - Reţeaua pentru asigurarea calităţii în cadrul Forumului Strategic pentru Profesia Contabilă (APSF), întîlnirea la Sofia, Bulgaria

27.04.2016 - Factorii de decizie politică și experți internaţionali s-au întrunit la Conferința ministerială şi la Forumul regional IFAC de la Viena

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
30.06.2016 - ACAP Vă invită la data de 6-8 iulie 2016 la seminar-practicum Calculaţia costurilor conform noilor reglementări contabile și politica entității privind prețurile de vânzare

29.06.2016 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR ACAP RM din 25 IUNIE 2016

29.06.2016 - ATENŢIE! Locaţia petrecerii examenelor din iulie 2016 în cadrul Programului CAP/CIPA

28.06.2016 - ACAP solicita propuneri La Proiectele Legilor Contabilitatii si privind Auditul

15.06.2016 - Invitație pentru presă la Conferința aniversară dedicată jubileului de 20 ani de la fondarea ACAP RM

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 360 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Manual de Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etica.

Preț: 88 Lei
Manual de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate. Codul Etic al Profesioniştilor Contabili.

Preț: 193 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Buletinului Informativ Nr.1-2, 2016

ACAP prezintă Buletinul Informativ Nr.1-2, 2016

Practici de Audit 3 (15)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 7/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 8/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile