INSTRUIRE
Calculaţia costurilor conform noilor reglementări contabile și politica entității privind prețurile de vânzare
Data desfăşurării: 26.05.2016 - 27.05.2016
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rom

Aplicarea corectă a legislaţiei muncii – succesul afacerii
Data desfăşurării: 02.06.2016 - 02.06.2016
Tipul instruirii: 1 zile seminar
Limba: rom

Contabilitate managerială 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 07.06.2016 - 28.06.2016
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Impozitarea în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 07.06.2016 - 28.06.2016
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Aplicarea Standardelor Internațională de Audit în practică(experiență internațională pe baza exercițiilor practice)
Data desfăşurării: 14.06.2016 - 16.06.2016
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: eng

Toate cursurile
DISCUȚII
08.02.2016 - Ministerul Finanţelor prezintă proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor Ministrului Finanţelor nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”

29.01.2016 - Politici fiscale: ACAP informeaza:Ministerul Finanţelor remite spre examinare setul de materiale ce vizează modificarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii-fiscale pentru anul 2016

24.09.2015 - IFPS a elaborat proiectul HG cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală

26.08.2015 - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat remite spre examinare și aviz proiectul Hotărîrii Guvernului nr.101 din 05.02.2013

13.08.2015 - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului

Toate discuţiile
EVENIMENTE
27.04.2016 - Factorii de decizie politică și experți internaţionali s-au întrunit la Conferința ministerială şi la Forumul regional IFAC de la Viena

18.04.2016 - ACAP RM a participat la Săptămâna EU4 Business pentru promovarea afacerilor

06.04.2016 - Comunicat informativ: 6 aprilie 2016, Chisinau, Lecția publică organizată de către catedra Contabilitate și audt a UCCM

04.04.2016 - Comunicat informativ: 4 aprilie 2016, Chișinău, Ziua Ușilor Deschise desfasurata la ACAP RM

01.04.2016 - Comunicat informativ: 1 aprilie 2016, Chișinau, Conferinţa Științifică Internaţională dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
25.05.2016 - 14-16 iunie 2016 ACAP Va invită la cursulul în cadrul Programului de Dezvoltare Profesională continuă pentru contabili și auditori Aplicarea Standardelor Internaționale de Audit (experiență internațională pe baza exercițiilor practice)

23.05.2016 - 7 iunie 2016 ACAP Vă invită la cursul Contabilitate managerială în cadrul Programului de certificare CAP/CIPA

23.05.2016 - 7 iunie 2016 ACAP Vă invită la cursul Impozitarea si sistemul fiscal al Republicii Moldova în cadrul Programului de certificare CAP/CIPA

16.05.2016 - A început procesul de înregistrare pentru sesiunea de examinare din luna iulie 2016 pentru programul CAP/CIPA

13.05.2016 - Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova convoacă la 25 iunie 2016 Adunarea Generală a Membrilor săi

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Contabilitatea în comerț: conform noilor reglementări contabile

Preț: 120 Lei
Note de curs la disciplina "Auditul intern"

Preț: 60 Lei
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 360 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Buletinului Informativ Nr.1-2, 2016

ACAP prezintă Buletinul Informativ Nr.1-2, 2016

Practici de Audit 3 (15)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 7/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 8/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile